skip to Main Content
Disruptie

Disruptie, Topsport en Psychologie in de Automotive

Oude patronen, nieuwe innovaties

Mensen willen zich verplaatsen. En ooit was de auto hèt symbool van de vrijheid. Veel ondernemers hebben aan die behoefte hun imperium te danken. Er is veel gesproken en geschreven over de auto-industrie en met name de autoverkoper. En met een veranderende klantbehoefte en klantgedrag, verandert ook het gedrag, de rol en het imago van de autoverkoper. Het aantal veranderingen dat plaats vindt in de auto industrie op korte termijn is extreem, denk aan elektrisch, bezit naar gebruik, online verkoop of onderhoud regelen, tot nieuwe wetgeving, belasting, of zelfs het beschikbaar stellen van auto’s in steden. Binnenkort bestaan de showrooms niet meer, omdat de Lidl en Aldi met de kerst online een goedkopere aanbieding doen (zie Intertoys). En dat in een industrie die bekend staat om zijn conservatieve rudimentaire macho, emo en ego gedrag. De oude conservatieve patronen van gedrag, die het liefst alle veranderingen tegenhouden, zijn alom aanwezig. De klanten merken het als ze kopen en komen voor onderhoud. De medewerkers herkennen het en voelen het dagelijks in hun aansturing en samenwerking. En de eigenaren herkennen het in de weerstand tegen noodzakelijke verandering en snelle transformatie.

Hospitality

Auto bedrijven hebben behoefte aan loyale klanten die blijven kopen en het liefst hun hele familie, vrienden en sportvereniging langs sturen. Er wordt dan ook hard gewerkt om verwachtingen van klanten te overtreffen op die momenten dat de klant contact heeft met het bedrijf. Althans er wordt begrepen dat dat nodig is. Gastvrouwen worden aangenomen, medewerkers worden getraind. Koffie wordt geupgraded, en er wordt van alles bedacht om negens en tienen te scoren. Al was het maar om de bonus van de importeur binnen te halen. De importeur die als geen ander weet dat de wereld verandert en wel het snelst in de Automotive, waarin zij ook een dinosaurusrol spelen. En ook snel moeten veranderen om bestaansrecht en continuïteit te waarborgen. Echte verandering om de nieuwe klant te raken, boeien en binden lijkt moeilijker. Net als in de Voetbal-industrie waar noodzakelijke technologische vernieuwing mondjesmaat wordt geïmplementeerd, en liefst weer gekilld (Var), zie je in de Auto branche hardnekkig slachtoffergedrag als door mensen die er verstand van hebben nieuwe ideeën, technieken, systemen, structuren en strategieën worden aangereikt. Heel langzaam zie je slimme jonge ondernemers gebruik maken van het gebrek aan verander bereidheid, en het zal niet lang duren of ook deze branche, na hotels, taxi’s en winkels algemeen, aan de beurt is voor disruptie.

Topsport en psychologie

Zoals bij elke noodzakelijke verandering is “ the way you relate tot the issue, is the issue”. Hoe gaan verstandige ondernemers en eigenaren om met het feit dat er niet onderhandelbare veranderingen op hun organisaties af komen? Hoe bereiden ze hun mensen voor op wat echt anders moet, en hoe krijgen zij ze mee om optimaal en pro actief om te gaan met nieuwe wetgeving, nieuw klantgedrag, nieuwe technologie en een totaal veranderende wereld als het gaat om mobiliteit en verbranden van grondstoffen?
Leiderschap wordt in dit geweld van veranderingen steeds minder managen en steeds meer leiding geven aan gedrag van mensen die moeten leren omgaan met het feit dat veranderen echt de constante is (quote uit 1989). Leiders (strategisch, tactisch en operationeel) moeten meer en meer in staat zijn om een omgeving te cremeren waarin ieder teamlid op elkaar kan vertrouwen dat iedereen doet wat nodig is om met de bestaande veranderingen om te gaan.
Dit vraag om bereidheid, vaardigheid en moed om als leider je eigen houding en gedrag te veranderen, in lijn met wat nodig is voor gewenst succes. Eigenlijk zou elke leider versneld zijn (en gelukkig meer haar) rugzak moeten vullen met de wetmatigheden van de wetenschap van gedrag van mensen (vooral als het spannend wordt); de psychologie. Veel topsport trainers en coaches zijn hun voor gegaan. Zelfs in het Voetbal! Zonder kennis van het mentale proces en zonder optimale mentale begeleiding en veiligheid, krijg je de snel en noodzakelijke veranderingen niet voor elkaar. Laat staan duurzame gedragsverandering in lijn met de behoeften van de nieuwe klant en de nieuw waarheid van een veranderende wereld. Hier en daar zie je goede pogingen om met interventies te veranderen, maar deze eindigen te vaak in ‘jojo diëten’ of Blue Monday-achtige goede voornemens. Goed bedoeld maar niet duurzaam en effectief.

Best practices

Het mooie van niet onderhandelbare veranderingen (zoals storm richting een Ocean race Boot), is dat je vanzelf je nutteloze weerstand en discussies over de verandering (storm) opgeeft en aandacht gaat vestigen over wat je er aan moet gaan doen (zeilen bijstellen) om succesvol te zijn/blijven. Ook in de auto industrie zie je steeds meer ondernemers doen wat nodig is voor gewenste resultaten. Dat zijn de topsporters. Zijn nemen professionals en leiders aan die al kunnen, en doen wat nodig is in de nabije toekomst. Zij bereiden hun bestaande personeel tijdig voor op de veranderingen die komen, door ze te betrekken, en vragen (+ luisteren) wat zij echt nodig hebben om optimaal mee te doen aan de nieuwe werkelijkheid. Zij starten met hun teamleiders en midden managers te helpen, coachen en trainen in hun nieuw rol: psycholoog, facilitator, transformator, successen vierder, feed back gever, energie manager, stichting correlatie en topsport coach.
Mensen blijven altijd een behoefte houden aan mobiliteit. Er zullen altijd bedrijven zijn die hierbij kunnen helpen en hun bestaansrecht er aan verdienen. Die bedrijven die dat de komende periode het beste doen zijn niet de grootste, niet de slimste, niet de rijkste, maar die, die het beste om kunnen gaan met niet onderhandelbare verandering; wendbaar, pro actief en vooral met de menselijke maat.

Back To Top