skip to Main Content

Over U

Het belang van transformatie van houding en gedrag bij toenemende ‘Rode Pijlen’.

Het aantal ‘Rode Pijlen’ of niet onderhandelbare eisen van buitenaf, die afdenderen op uw organisatie neemt toe. Dit vraagt om een steeds alertere reacties en het vermogen om snel en duurzaam houding en gedrag te transformeren in lijn met het nieuwe gewenste resultaat.

Uitdagingen bij gedragsverandering en transformatie in organisaties.

Tot nu toe zijn uw ervaringen met transformeren en gedragsverandering niet positief. Er komt altijd menselijk gedoe zoals weerstand en conflicten, en vaak na het investeren in kostbare teambuilding-, en vaardigheidstrainingen valt iedereen weer terug in de oude patronen en verandert er niets aan de belangrijke zakelijke resultaten. Uw leiders doen er alles aan om hun resultaten te halen maar werken nauwelijks samen met andere teams en afdelingen met het oog op het organisatie resultaat. En ze zijn ook niet echt geëquipeerd om transformaties met de menselijke maat te leiden. Dus, als het spannend wordt, vallen terug op wat ze geleerd hebben, of houvast aan hebben, en doen ze wat ze altijd deden.

Doorbraken en faciliterende leiders in organisaties.

Wat organisaties met al dat rode pijlen geweld nodig hebben zijn doorbraken. En leiders die doorbraken kunnen faciliteren. Die met een blauwdruk van nieuwe onderling uitvoerend gedrag andere resultaten kunnen halen op een wijze die energie oplevert en de basis kan vormen voor de gehele cultuur van de organisatie.

Het 8 Stappenplan voor effectieve gedragsverandering in organisaties.

Door het toepassen van het 8 Stappenplan uit Reimagine Teams zijn uw leiders in staat om elke rode pijl op te vangen en te doen wat nodig is door systematisch een aanpak te faciliteren die voor blijvende gedragsverandering zorgt waar dat nodig is en daarmee versneld de gewenste zakelijke resultaten bereikt. De mensen in uw organisatie kunnen dan op elkaar rekenen dat iedereen doet wat nodig is voor de geplande en gezamenlijke resultaten.

Accountable Organization
Back To Top