skip to Main Content

De Blauwdruk van professionele Teams en Organisaties

Gedrag

De blauwdruk van professionele teams en organisaties is niet de structuur of processen, maar de bewust bekwame omschrijving en toepassing van effectieve patronen van onderling gedrag. Je ziet voortdurend bij belangrijke veranderingen en implementaties van nieuwe strategieën, structuren, systemen, processen en vaardigheden, dat als het onderling gedrag niet mee verandert, de verandering ‘valt in een bedje van oud gedrag’. Hierdoor mislukken de implementaties en gaat alles weer terug naar hoe het was.

Het belang van een ‘Blueprint of success’ (blauwdruk)

Stel je voor dat jij jouw droomhuis gaat bouwen. Kun je verbeelden hoe het huis eruit komt te zien qua grootte, aantal kamers, achtertuin en dergelijke?

Doe eens alsof je de dit huis gaat bouwen. Zou je dan meteen vanuit het beeld van het huis zoals je dat voor ogen hebt gaan bouwen? Waarschijnlijk niet. Je zou je visie omzetten in een bouwtekening of blauwdruk. Een blauwdruk die gedetailleerd aangeeft hoe je de constructie van het huis kunt opzetten en uitvoeren. De blauwdruk omvat alle aspecten die bij het bouwen van een huis komen kijken, en beslaat verschillende pagina’s. De blauwdruk is een soort routekaart; je gebruikt het als leidraad en naslagwerk bij het bouwen van het huis en kan deze gaandeweg ook aanpassen indien nodig. Organisaties stappen vanuit een Teamvisie meteen over naar het formuleren van een strategie en doelen, zonder dat zij hiervoor een blauwdruk gebruiken. Dat is als zeggen: ‘’ik hoef geen blauwdruk voor het hele huis, maar alleen voor de fundering, de muren en het dak’’. Onnodig te zeggen dat het huis zo niet gebouwd kan worden.

Er zijn organisaties die hun ‘normen en waarden’ als hun blauwdruk hanteren. Hoewel waarden een belangrijk onderdeel vormen van de blauwdruk, zijn ze niet volledig of specifiek genoeg om mensen een duidelijke richting te geven. Mensen interpreteren het gedrag dat met waarden samenhangt op verschillende manieren. Bovendien zijn er aspecten die noodzakelijk onderdeel uitmaken van de blauwdruk, maar die niet in de waarden opgenomen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: ‘’hoe we onze projecten leiden’’ en ‘’hoe we prestaties sturen’’. Bij het streven naar high-performance teamwork ontwikkelen we een blauwdruk door het ontwikkelen van nieuwe ‘habits of execution’ ofwel nieuw uitvoeringsgedrag dat de Teamvisie ondersteunt. Zolang het gedrag en gewoonten (habits) niet veranderen, krijgen we ook geen blijvend andere resultaten.

Huidig gedrag en gewoonten leiden tot het huidige resultaat. Het veranderen van onze gedragingen en onze gewoonten is de sleutel tot het bereiken van een nieuwe standaard voor succes. Dit proces omvat niet alleen het ontwikkelen van een aantal essentiële Uitvoeringsgedragingen maar het opstellen van een lijst van alle Uitvoeringsgedragingen die bijdragen aan het succes. In het algemeen stellen teams tussen de 15 en 25 Uitvoeringsgedragingen op die moeten leiden tot succes.

Het belang van een ‘Blueprint of success’ (blauwdruk)

Wat wordt/is er in jullie team en organisatie al bewust afgesproken en bekwaam gedaan aan de volgende voorbeelden van belangrijk onderling gedrag (en draagt dit bij aan de noodzakelijke verandering):

 • Besluitvorming ?
 • Conflicten oplossen ?
 • Effectieve meetings ?
 • Elkaar aanspreken ?
 • Elkaar uitdagen en scherp houden ?
 • Leiderschap ?
 • Projectmanagement ?
 • Communicatie: informeren en terugkoppelen ?
 • Elkaar houden aan belangrijke afspraken ?
 • Actief Samenwerken, helpen zonder redden ?
 • Problemen optimaal oplossen (kritisch denken) ?
 • Successen vieren ?
Back To Top